ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ – ΤΥΠΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε αυτό το βιβλίο Θα κάνουμε μαζί μια ψυχανάλυση του κάθε τύπου γυναίκας και θα μάθετε πια στρατηγική να χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε την κάθε μια ξεχωριστά.

Description

Χαρακτήρες – Τύποι – Γυναικών

Αν το πώς να προσεγγίσετε μια γυναίκα σας δυσκόλευε λιγάκι θα δείτε στην πράξη ότι το δύσκολο κομμάτι είναι το μετά.

Είναι πιο δύσκολο γιατί θα πρέπει να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά σας ανάλογα με τον τύπο και τον χαρακτήρα της γυναίκας που έχετε βάλει στόχο εάν θέλετε να έχετε επιτυχία κάθε φορά.

Άρα θα πρέπει να λειτουργήσετε διαφορετικά με την κάθε μια.

Σε αυτό το βιβλίο Θα κάνουμε μαζί μια ψυχανάλυση του κάθε τύπου γυναίκας και θα μάθετε πια στρατηγική να χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε την κάθε μια ξεχωριστά.